ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η διοίκηση του κυνηγετικού συλλόγου Άνδρου σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα του ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου (2009-2011) προσαρμοσμένοι πλήρως με τα δεδομένα της εποχής μας, θεσπίστηκε και λειτούργησε γραφείο τύπου και κατα επέκταση και ιστοσελίδα αυτού. Το Γραφείο Τύπου έχει ως κύρια αρμοδιότητα την προβολή του έργου του συλλόγου και την ενημέρωση του κοινού για τις δραστηριότητες μας, καθώς επίσης και θέματα που έχουν άμεση σχέση με το κυνήγι,μέσω του τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης.


Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2015

ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΣ!!!!!!!

Με αγωγή κατά του Κυνηγετικού Συλλόγου Άνδρου καθώς και των μελών του ΔΣ προχώρησε η πρώην Αντιδήμαρχος  κυρία Βασιλοπούλου Μαρία!!
Η κυρία Βασιλοπούλου όπως αναφέρει στην αγωγή της ζητάει από τον ΚΣ Άνδρου αλλά και από το κάθε άτομο που είναι μέλος στο ΔΣ του Συλλόγου το ποσό των Δεκαεννέα χιλιάδων εννιακόσιων(19900) ευρώ,για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης την οποία υπέστη από δημοσίευμα που είχαμε κάνει  όπως αναφέρει .Σύνολο Εκατό πενήντα εννέα χιλιάδες διακόσια ευρώ τα οποία όπως αναφέρει η αγωγή θα πρέπει να είναι και με τόκους!!!!!
Επίσης ζητάει να διαταχθεί η προσωπική κράτηση  του καθενός μέλους του ΔΣ μέχρι ένα έτος ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης των διατάξεων της εκδοθησόμενης απόφασης.!!!!!
Εμείς αυτό που κάναμε ήταν να προασπίσουμε τα συμφέροντα των μελών μας.Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε όπως το κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια.
Ραντεβού λοιπόν στις 4 Μαϊου.
Εσείς διαλέξατε αυτόν το δρόμο.