ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η διοίκηση του κυνηγετικού συλλόγου Άνδρου σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα του ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου (2009-2011) προσαρμοσμένοι πλήρως με τα δεδομένα της εποχής μας, θεσπίστηκε και λειτούργησε γραφείο τύπου και κατα επέκταση και ιστοσελίδα αυτού. Το Γραφείο Τύπου έχει ως κύρια αρμοδιότητα την προβολή του έργου του συλλόγου και την ενημέρωση του κοινού για τις δραστηριότητες μας, καθώς επίσης και θέματα που έχουν άμεση σχέση με το κυνήγι,μέσω του τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης.


Ρυθμιστική Απόφαση 2015-2016ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ 
της Κυνηγετικής περιόδου 2015-2016
Α/Α
ΕΙΔΟΣ
ΖΩΝΕΣ 1
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΗΜΕΡΕΣ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ
1.
* Αγριοκούνελο
(Oryctolagus cuniculus)
20/8-14/9
15/9-10/3
Ολες
Χωρίς περιορισμό
2.
*** Λαγός
(Lapus europeus)

15/9 -10/1
Τετ.,Σαβ.,Κυρ
1
3.
Αγριόχοιρος
(Sus scrofa)

15/9 -20/1
Τετ.,Σαβ.,Κυρ
5  κατά ομάδα
4.
Αλεπού
(Vulpes vulpes)

15/9 -28/2
Ολες
Χωρίς περιορισμό
5.
Πετροκούναβο
(Martes foina)

15/9 -28/2
Ολες
Χωρίς περιορισμό

ΠΟΥΛΙΑ
α. Δενδρόβια, εδαφόβια κ. α.
1.
Τρυγόνι
(Streptopelia turtur)
20/8-14/9
15/9-28/2
Ολες
12
2.
Φάσα
(Columba palumbus)
20/8-14/9
15/9-20/2
Ολες
Χωρίς περιορισμό
3.
Αγριοπερίστερο
(Columba livia)
20/8-14/9
15/9-28/2
Ολες
Χωρίς περιορισμό
4.
Ορτύκι
(Coturnix coturnix)
20/8-14/9
15/9-28/2
Ολες
12
5.
Σιταρήθρα
(Alauda arvensis)
20/8-14/9
15/9-10/2
Ολες
10
6.
Τσίχλα
(Turdus philomelos)
20/8-14/9
15/9-28/2
Ολες
25 Συνολικά
από όλα τα είδη
7.
Δενδρότσιχλα
(Turdus viscivorus)
20/8-14/9
15/9-20/2
Ολες
8.
Κοκκινότσιχλα
(Turdus iliacus)
20/8-14/9
15/9-28/2
Ολες
9.
Γερακότσιχλα
(Turdus pilaris)
20/8-14/9
15/9-28/2
Ολες
10.
Κότσυφας
(Turdus merula)
20/8-14/9
15/9-20/2
Ολες
11.
Καρακάξα
(Pica pica)
20/8-14/9
15/9-28/2
Ολες
Χωρίς περιορισμό
12.
Κάργια
(Corvus monedula)
20/8-14/9
15/9-28/2
Ολες
Χωρίς περιορισμό
13.
Κουρούνα
(Corvus corone)
20/8-14/9
15/9-28/2
Ολες
Χωρίς περιορισμό
14.
Ψαρόνι
(Sturnus vulgaris)
20/8-14/9
15/9-28/2
Ολες
Χωρίς περιορισμό
15.
Μπεκάτσα
(Scolopax rusticosa)

15/9-28/2
Ολες
10
16.
Φασιανός
( Phasianus colchicus )

15/9-31/12
Τετ.,Σαβ.,Κυρ.
1
17.
Πετροπέρδικα
(Alectoris graece)

01/10-15/12
Τετ.,Σαβ.,Κυρ.
4
18.
** Νησιώτικη πέρδικα
(Alectoris chukar)

01/10-15/12
Τετ.,Σαβ.,Κυρ.
4

ΠΟΥΛΙΑ
β. Υδρόβια και παρυδάτια
1.
Σφυριχτάρι
(Anas penelope)

15/9- 10/ 2
Ολες
12 Συνολικά
από όλα τα είδη
2.
Κιρκίρι
(Anas crecca)

15/9- 31/ 1
Ολες
3.
Πρασινοκέφαλη
(Anas platyrynchos)

15/9- 31/ 1
Ολες
4.
Σουβλόπαπια
(Anas acuta)

15/9- 10/ 2
Ολες
5.
Σαρσέλα
(Anas querquedula)

15/9- 10/ 2
Ολες
6.
Χουλιαρόπαπια
(Anas clypeata)

15/9- 10/ 2
Ολες
7.
Κυνηγόπαπια
(Aythya ferina)

15/9- 31/ 1
Ολες
8.
Τσικνόπαπια
(Aythya fuligula)

15/9- 10/ 2
Ολες
9.
Φλυαρόπαπια
(Anas strepera)

15/9- 31/ 1
Ολες
10.
Φαλαρίδα
(Fulica atra)

15/9- 10/ 2
Ολες
11.
Ασπρομετωπόχηνα
(Anser albifrons)

15/9- 10/ 2
Ολες
12.
Νερόκοτα
(Gallinula chloropus)

15/9 – 10/ 2
Ολες
10
13.
Μπεκατσίνι
(Gallinago gallinago)

15/9 – 10/ 2
Ολες
10
14.
Καλημάνα
(Vanellus vanellus)

15/9 – 31/ 1
Ολες
10
1 Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί «ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών» με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας μέχρι την 18.12.1985, καθώς και με την ανωτέρω (21) σχετική.
* Από 1/3-10/3 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου.
** Ειδικές ρυθμίσεις του κυνηγίου της νησιώτικης πέρδικας καθορίζονται στο κεφάλαιο Β παρ. 7
*** Oι εξαιρέσεις του κυνηγίου του λαγού καθορίζονται στο κεφάλαιο Β παρ. 5


Διαβάστε την ρυθμιστική απόφαση απο εδώ.

Αναδημοσίευση από
http://www.ksellas.gr (ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ)