ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η διοίκηση του κυνηγετικού συλλόγου Άνδρου σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα του ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου (2009-2011) προσαρμοσμένοι πλήρως με τα δεδομένα της εποχής μας, θεσπίστηκε και λειτούργησε γραφείο τύπου και κατα επέκταση και ιστοσελίδα αυτού. Το Γραφείο Τύπου έχει ως κύρια αρμοδιότητα την προβολή του έργου του συλλόγου και την ενημέρωση του κοινού για τις δραστηριότητες μας, καθώς επίσης και θέματα που έχουν άμεση σχέση με το κυνήγι,μέσω του τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης.


Σάββατο, 9 Ιουλίου 2016

Συστάθηκε η επιτροπή που θα αξιολογήσει τις θέσεις των φορέων που συμμετείχαν στον Εθνικό Διάλογο.


Συστάθηκε η επιτροπή που θα αξιολογήσει τις θέσεις των φορέων που συμμετείχαν στον Εθνικό Διάλογο.
 
Έργο της ομάδας εργασίας θα είναι:
 
α. Η σταχυολόγηση και κωδικοποίηση όλων των απόψεων που κατατέθηκαν στον Εθνικό Διάλογο για το Κυνήγι όπως αυτές αναρτήθηκαν στην σχετική ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ ανά κατηγορία και θεματική ενότητα, καθώς και τα αντίστοιχα ερωτήματα που τέθηκαν προς δημόσια συζήτηση.
 
β. Συγκέντρωση σε βάση δεδομένων όλων των προσφάτων επιστημονικών δημοσιεύσεων και μελετών ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας που αφορούν τα είδη της ελληνικής πανίδας που σχετίζονται με την θήρα.
 
γ. Αξιολόγηση της κείμενης νομοθεσίας, εντοπισμός πιθανών προβληματικών σημείων ή νομοθετικών κενών αυτής στη βάση των σύγχρονων αναγκών αειφορικής διαχείρισης των θηραματικών πληθυσμών καθώς και της υπηρεσιακής εμπειρίας εφαρμογής της, στην καθημερινή δασική πράξη.
 
δ. Διατύπωση σχετικών προτάσεων και ιεράρχηση τους με βάση τα κενά γνώσης που υπάρχουν όσο και τον χρονικό ορίζοντα για την ευρεία δημόσια διαβούλευση πιθανών προτεινόμενων αλλαγών.
 
Ως μέλη της Ομάδας Εργασίας ορίζονται οι:
 
Δημόμουλος Κωνσταντίνος, του κλάδου ΠΕ Δασολόγων – Περιβαλλοντολόγων, Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροτικού Περιβάλλοντος .
 
Τσιακίρης Ρήγας, του κλάδου ΠΕ Δασολόγων – Περιβαλλοντολόγων , αποσπασμένο στο γραφείο Αν. Υπουργού ΥΠΕΝ, από το Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών του Δασαρχείου Ιωαννίνων, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας
 
Μπόκαρης Νικόλαος, του κλάδου ΠΕ Δασολόγων – Περιβαλλοντολόγων, Προϊστάμενο του Τμήματος Διαχείρισης Αγριας Ζωής και Θήρας της Δ/νση Διαχείρισης Δασών και Δ.Π.
 
Γιακουμή Ελένη, του κλάδου ΠΕ Δασολόγων – Περιβαλλοντολόγων, Προϊσταμένη του Τμήματος Δασικών Προστατευόμενων Περιοχών και Δασικής Αναψυχής της Δ/νση Διαχείρισης Δασών και Δ.Π.
 
Μανιός Νικόλαος, του κλάδου ΠΕ Δασολόγων – Περιβαλλοντολόγων, Προϊστάμενο του Τμήματος Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων του Δασαρχείου Καρδίτσας.
 
Βαφείδης Παναγιώτης, του κλάδου ΠΕ Δασολόγων Περιβαλλοντολόγων, Προϊστάμενο του Τμήματος Δασοπροστασίας του Δασαρχείου Σταυρούπολης  της Διεύθυνση Δασών Ξάνθης.
 
Αλεξίου Ειρήνη, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, υπάλληλο του Τμήματος Δασοπροστασίας και Αγροτικής Ασφάλειας της Δ/νση Προστασίας Δασών και Δ.Π.
 
Μητσόπουλος Ιωάννης, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, υπάλληλο του Τμήματος Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων περιοχών της με αναπληρωτή του, τον κ. Χρυσομάλλη Χρήστο, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, υπάλληλο του ίδιου Τμήματος 
 
Βασιλάκης Δημήτρης, του κλάδου ΠΕ Δασολόγων – Περιβαλλοντολόγων, υπάλληλο του Τμήματος Προγραμματισμού και Μελετών της Διεύθυνση Δασών ν. Έβρου.
 
Η Ομάδα εργασίας οφείλει να περατώσει το έργο της εντός ενός (1) μηνός. Στα μέλη της ανωτέρω ομάδας εργασίας ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται.