ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η διοίκηση του κυνηγετικού συλλόγου Άνδρου σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα του ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου (2009-2011) προσαρμοσμένοι πλήρως με τα δεδομένα της εποχής μας, θεσπίστηκε και λειτούργησε γραφείο τύπου και κατα επέκταση και ιστοσελίδα αυτού. Το Γραφείο Τύπου έχει ως κύρια αρμοδιότητα την προβολή του έργου του συλλόγου και την ενημέρωση του κοινού για τις δραστηριότητες μας, καθώς επίσης και θέματα που έχουν άμεση σχέση με το κυνήγι,μέσω του τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης.


Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2013

Πότε εκδίδεται νέο ατομικό βιβλιάριο θήρας;

Με την υπ’ αριθ. 12594/346/28-1-2013 απόφαση του ΥΠΕΚΑ προβλέπεται η έκδοση νέων αδειών θήρας ή η αντικατάσταση των ατοµικών βιβλιαρίων θήρας που είχαν εκδοθεί παλαιότερα και χρήζουν αντικατάστασης, µε βάση τα νέα έντυπα.
Κατά τις πρώτες ημέρες έκδοσης αδειών θήρας διατυπώθηκαν πολλά ερωτήματα, από κυνηγούς, για τις περιπτώσεις εκείνες όπου απαιτείται αντικατάσταση των βιβλιαρίων θήρας που κατέχουν.
Σύμφωνα με την αριθ. 131223/1517/31-5-2013 εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Δασών, νέο ατοµικό βιβλιάριο θήρας εκδίδεται:
  1. Μετά την εξάντληση των φύλλων ανανέωσης του παλιού ατοµικού βιβλιαρίου θήρας
  2. Στην περίπτωση που κάτοχος βιβλιαρίου θήρας αλλάξει τόπο κατοικίας ή εγγραφεί σε άλλο κυνηγετικό σύλλογο στην περιοχή αρµοδιότητας της ίδιας ή άλλης δασικής αρχής ή αλλάξει δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας και συνεπώς διαφοροποιούνται τα ατοµικά και λοιπά στοιχεία του που καταχωρούνται στο βιβλιάριο θήρας, τότε θα εκδίδεται νέο ατοµικό βιβλιάριο θήρας, από την αρµόδια για την έκδοση της άδειας δασική αρχή ανεξάρτητα αν έχουν εξαντληθεί τα φύλλα ανανέωσης της άδειας θήρας του παλιού ατοµικού βιβλιαρίου θήρας.
Η έκδοση του νέου βιβλιαρίου θήρας γίνεται µετά από προσκόµιση του παλιού βιβλιαρίου στην αρµόδια για την έκδοση του νέου δασική αρχή, η οποία θα μεταφέρει αν κριθεί απαραίτητο, τα στοιχεία που υπάρχουν στην προηγούµενη άδεια και αφορούν την κυνηγετική δραστηριότητα του κατόχου και είναι χρήσιµα για τους διενεργούµενους ελέγχους .