ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η διοίκηση του κυνηγετικού συλλόγου Άνδρου σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα του ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου (2009-2011) προσαρμοσμένοι πλήρως με τα δεδομένα της εποχής μας, θεσπίστηκε και λειτούργησε γραφείο τύπου και κατα επέκταση και ιστοσελίδα αυτού. Το Γραφείο Τύπου έχει ως κύρια αρμοδιότητα την προβολή του έργου του συλλόγου και την ενημέρωση του κοινού για τις δραστηριότητες μας, καθώς επίσης και θέματα που έχουν άμεση σχέση με το κυνήγι,μέσω του τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης.


Τρίτη, 28 Ιουλίου 2015

Διορισμός Ταμία & ΄Γ Μέλους ελεγκτικής επιτροπής Κ.Σ Άνδρου.

Από την Γραμματεία του Κυνηγετικού Συλλόγου Άνδρου ανακοινώνεται,
Σύμφωνα με το υπό αριθμό πρωτοκόλλου 48517/ 17-7-2015 (ΑΔΑ 7ΙΠ9ΟΡ1Ι-3Β2) εγγράφου της Διεύθυνσης Δασών Κυκλάδων εγκρίνεται ο διορισμός του Σωτήριου Μαρίνη του Νικολάου κατοίκου Άνδρου ως ταμία του Κυνηγετικού Συλλόγου Άνδρου και ως τρίτου μέλους της ελεγκτικής επιτροπής του Παπαδάκη Αντωνίου του Πασχάλη κάτοικου Άνδρου.

Εκ της γραμματείας του συλλόγου.